sahintoprak 8 Takipçi | 3 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Eğitim

SEÇME KÖŞE YAZILARI

Diğer İçeriklerim (209)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (8)
27 03 2011

YGS KONULARI

DOĞA VE İNSAN
HARİTA BİLGİSİ - İZOHİPSLER
COĞRAFİ KONUM
DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
İKLİM BİLGİSİ
ATMOSFER VE SICAKLIK
BASINÇ VE RÜZGARLAR
NEM VE YAĞIŞ
İKLİM TİPLERİ
YER’İN YAPISI- KAYAÇLAR-JEOLOJİK ZAMANLAR
KITALARIN OLUŞUMU-LEVHA HARAKETLERİ
İÇ KUVVET VE OLAYLAR
OROJENEZ
EPİROJENEZ
VOLKANİZMA
DEPREMLER
DIŞ KUVVETLER
RÜZGÂRLAR
AKARSULAR
YER ALTI SULARI, KAYNAKLAR, KARSTİK ŞEKİLLER
BUZULLAR
DALGA VE AKINTILAR
KÜTLE HAREKETLERİ
ÇÖZÜLME (FİZİKSEL-KİMYASAL)
KIYI TİPLERİ
TOPRAK OLUŞUMU VE TOPRAK TİPLERİ
TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK ZAMANLARDAKİ DURUMU
TÜRKİYE’NİN OVA VE PLATOLARI
TÜRKİYE’DE YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR
TÜRKİYE’NİN İKLİMİ
TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN BİTKİLER
TÜRKİYE’NİN TOPRAK TİPLERİ VE DAĞILIŞI
TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN YARARLANMA
İLK YERLEŞMELER VE YERLEŞME TİPLERİ
TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE GELİŞİMİ
NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ
NÜFUS SAYIMLARI, NÜFUS PİRAMİTLERİ
GÖÇLER; NEDEN VE SONUÇLARI
GAP
EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ
COĞRAFİ KEŞİFLER
ULAŞIM VE ULAŞIM YOLLARI
BÖLGE KAVRAMI
DOĞAL AFETLER
(SEL, EROZYON, KURAKLIK, KÜTLE HAREKETLERİ, ÇIĞ,
FIRTINA, KASIRGA, HORTUM, VOLKANLAR

LYS 3 KONULARI
EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ
HİDROELEKTRİK POTANSİYEL
BİTKİLER
YERYÜZÜNDE SICAKSU KAYNAKLARI VE KAPLICALAR
NÜFUS POLİTİKALARI
DÜNYA NÜFUSUNUN DEĞİŞİMİ VE DAĞILIŞI
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISI
YAŞ, CİNSİYET, İŞ KOLLARINA DAĞILIŞI, EĞİTİM, KIRKENT
ÖZELLİĞİ
TÜRKİYE’DE NÜFUS SAYIMLARI VE DEĞİŞİMİ
TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞI VE NEDENLERİ
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN GELECEĞİ
(NÜFUS POLİTİKALARI VE NÜFUS PROJEKSİYONLARI)
TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ETKİLERİ
TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ
TÜRKİYE BÖLGE SINIFLANDIRMASI
TÜRKİYE’DE COĞRAFİ BÖLGELERİN OLUŞTURULMASI
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ
MEDENİYETLER MERKEZİ TÜRKİYE
KÜLTÜR BÖLGELERİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ
TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VE TURİZM
TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
TÜRKİYE’DE ULAŞIM
TÜRKİYE’DE TİCARET
DÜNYA’NIN İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ
ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI
ŞEHİRLEŞME, SANAYİLEŞME VE GÖÇ İLİŞKİSİ
ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE DOĞAL KAYNAK
POTANSİYELLERİ
GELİŞMEMİŞ BİR ÜLKE - NİJERYA
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER
EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENMESİ
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
(ÜRETİM-DAĞITIM-TÜKETİM)
KÜRESEL TİCARET; HAMMADDE-ÜRETİM-PAZAR
TURİZM (ETKİLERİ, MİLLİ PARKLAR, DÜNYA’NIN 7 HARİKASI)
DOĞAL KAYNAKLAR (KEŞFİ, KULLANIMI VE ETKİSİ)
ENERJİ KAYNAKLARI
SINIRLI KAYNAKLAR
ENERJİ TAŞIMACILIĞI
DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR
GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA
SICAK ÇATIŞMA BÖLGELERİ
DOĞANIN İŞLEYİŞİ
DOĞAYLA UYUMLU YAŞAMAK
DOĞAL MİRASIN KORUNMASI
DOĞADAKİ TEHLİKELER
GÜNÜMÜZ ÇEVRE SORUNLARI VE OLASI ETKİLERİ
EKOLOJİK DÖNGÜLERE İNSAN MÜDAHALESİ
KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI
TEKNOLOJİ
ATIKLAR

LYS 4 KONULARI

SU EKOSİSTEMLERİ
TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER
TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK
TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
TÜRKİYE’DE SANAYİ
TÜRKİYE’DE ULAŞIM SİSTEMLERİ VE KALKINMA
TÜRKİYE’Yİ SEMBOLİZE EDEN MEKANLAR
DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE’NİN RİSKLERİ
GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNE GÖRE ÜLKELERİ TANIYALIM
JAPONYA (EKONOMİK MUCİZE)
İNGİLTERE’DE SANAYİLEŞME SÜRECİ
HİNDİSTAN-HOLLANDA (TARIM-EKONOMİ İLİŞKİSİ)
UYANAN DEV; ÇİN
DOĞAL KAYNAKLAR
DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞMESİ
DOĞAL KAYNALARIN FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ
DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ
KAYNAKLARIN KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR
EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ
ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ
TEKNOLOJİ VE DOĞAL AFETLER
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI

pdf

http://hotfile.com/dl/112106499/4847b48/konu_dalm_ygs_lys.pdf.html

58
0
0
Yorum Yaz
pub-2642187447708943
"#şahin toprak" hakkında Tweetler pub-2642187447708943